• ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទឹកថ្នាំ - YF:001
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទឹកថ្នាំ
ម៉ូឌែល - YF:001
ឧបករណ៍ជួសជុលបានបន្ថែមទៅទឹកថ្នាំអាចជួយបង្កើនភាពរឹងមាំនៃទឹកថ្នាំ,ការការពារស្លាកសញ្ញាពីការបង្ក្រាប.វាក៏ពង្រឹងចំណងរវាងស្រទាប់បោះពុម្ពផ្សេងគ្នាផងដែរ.YF-001 ត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងការផលិតអេក្រង់-ស្លាកផ្ទេរបានបោះពុម្ពប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម,អ្នកអាចទាក់ទងមកពួកយើងតាមទូរស័ព្ទឬវេបសាយ,លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ 886-2-26818851,ឬភ្ជាប់គេហទំព័ររបស់យើង(http://www.ហាម.com.tw).
Enquiry Now
ផលិតផល បញ្ជី