• เทปผ้าสองด้าน - RT:01
เทปผ้าสองด้าน - RT:01 เทปผ้าสองด้าน - RT:01
เทปผ้าสองด้าน
แบบ - RT:01
RT-01 มีวัสดุสะท้อนแสงทั้งสองด้าน,interlayer เป็นผ้าขาวที่มีความยืดหยุ่นสูง,ส่วนใหญ่ใช้ในกีฬาเสื้อผ้า,เย็บบนขอบของเสื้อผ้า.ความกว้างอาจแตกต่างกันระหว่าง 1~120 ซม.Hauming มีหน้าจอ-ฉลากการถ่ายเทความร้อนที่พิมพ์,ฉลากถ่ายเทความร้อนสะท้อน,ฉลากถ่ายเทความร้อน CMYK,ป้ายการถ่ายเทความร้อน 3D,ฟอยล์แผ่น,ฟิล์มสะท้อนแสงรุ้ง,ฟิล์มสะท้อนแสงสีเงินและอื่น ๆ.
Enquiry Now
ผลิตภัณฑ์ รายการ