• Máy in chuyển nhiệt 3D - HTL:3D
Máy in chuyển nhiệt 3D - HTL:3D Máy in chuyển nhiệt 3D - HTL:3D Máy in chuyển nhiệt 3D - HTL:3D
Máy in chuyển nhiệt 3D
Mô Hình - HTL:3D
In 3D: Thông qua kỹ thuật hiệu ứng 3D, độ dày khoảng 0.3mm đến 0.5mm. Có thể in màu đa dạng và tạo được hiệu ứng phản quang.
TPU/PU : Loại in chuyển này cần phải mở khuôn, nguyên liệu trực tiếp dập trên khuôn, do đó có thể đạt được hiệu ứng đơn sắc, độ dày khoảng 0.5mm. Bề mặt in chuyển 3D của PU cắt tương đối có góc cạnh, còn TPU ngược lại thì có hình cung.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách