• Decal phản quang - RT:01
Decal phản quang - RT:01 Decal phản quang - RT:01
Decal phản quang
Mô Hình - RT:01
Hai mặt đều là liệu phản quang có tính đàn hồi, tầng giữa là vải màu trắng. Có đàn hồi. Thường dùng trong ngành may mặc thể thao. Chiều rộng có thể từ 1-120cm. Sản phẩm HAU MING gồm có Tem in chuyển, Tem phản quang, Foil, Tem in chuyển nhung, Tem in chuyển 3D, Tem in chuyển CMYK, Tem phản quang bảy màu, Dây viền phản quang, Tem phản quang trong, Vải phản quang
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách