• Nhung - HTS:FL:8
Nhung - HTS:FL:8 Nhung - HTS:FL:8
Nhung
Mô Hình - HTS:FL:8
HTS-FL-8 mặt sau hình ảnh thiết kế có thể bị nóng chảy dính vào bệ mặt in. Độ dày là 0.8mm
Đặc điểm sản phẩm:
1. Lụa và bông vải có nhiều công dụng
2. Có thể dùng để in chuyển
3. Dùng trong nhiều trường hợp
4. Không độc hại, có thể thêm nhiều màu.
5. Căn cứ yêu cầu khách hàng có thể điều chỉnh kích cỡ lớn nhỏ.

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách