• Máy in truyền nhiệt - HTL:FOIL
Máy in truyền nhiệt - HTL:FOIL Máy in truyền nhiệt - HTL:FOIL Máy in truyền nhiệt - HTL:FOIL
Máy in truyền nhiệt
Mô Hình - HTL:FOIL
Hiệu ứng gương của tem foil in chuyển sẽ đem đến một trải nghiệm mới, có nhiều màu sắc và hình thức đa dạng để chọn lựa. Sản phẩm này thường dùng trong ngay may mặc phụ nữ và trẻ em. Nếu có bất kỳ câu hỏi này, vui lòng truy cấp trang mạng hoặc điện thoại trực tiếp đến chúng tôi. Cám ơn.

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách