• Tem phản quang - H2:3.TS:FO:16、HTS:FO:23、HTS:FO:50
Tem phản quang
Mô Hình - H2:3.TS:FO:16、HTS:FO:23、HTS:FO:50
có thể dùng keo để thiết kế hình ảnh mặt sau. Độ dày là 16mic, 23mic, 50mc. 50mc là quy cách chung, thường được dùng nhiều trong in ấn, có thể in trực tiếp trên máy, 16mic và 23mic cần dán phía sau tem phản quang bạc mới có thể in. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể truy cập trang mạng và đặt câu hỏi với chúng tôi. Cám ơn.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách