• Tấm chịu nhiệt - HTM:PAD
Tấm chịu nhiệt
Mô Hình - HTM:PAD
Muốt foam chống nóng thường được để dưới lớp vải, có thể dùng máy in chuyển giúp lớp liên kết chặt chẽ hơn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập trang mạng theo địa chỉ www.hauming.com.vn hoặc điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 08.2229.0088. Cám ơn.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách