• Keo - MN:1209G
Keo
Mô Hình - MN:1209G
Loại keo này làm nở mặt vải, có độ bền giặt khá tốt. Thường dùng trong in chuyển foil. Không thấm nước, có thể giặt 30 lần với nhiệt độ 60. Hau Ming đã hoàn thiện lưu trình cung ứng hàng. Từ lúc nhận đơn, báo giá, đánh mẫu, sản xuất, xuất hàng, dịch vụ sau mua hàng... Khách hàng có thể kiểm tra tiến độ đơn hàng bất kỳ lúc nào trên trang mạng.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách