• Ink Fixer - YF:001
Ink Fixer
Mô Hình - YF:001
Tăng bám có thể làm tăng đàn hồi và độ dẻo của mực in, kết hợp giữa các lớp tốt hơn, thành phẩm in ra không dễ nứt, có thể dùng cho cả mực nước và mực dầu, YF-001 chủ yếu dùng in tem dầu mực, là lớp giữa của các vật liệu, có hiệu quả chống thủy phân. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng truy cập trang mạng Hau Ming để liên lạc với chúng tôi. Cám ơn.

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách