• Nhựa dẻo - YT:0508
Nhựa dẻo
Mô Hình - YT:0508
YT-0508 là mực nước cơ bản, là loại vải in chuyển có tính đàn hồi cao, chống thấm nước, kết hợp lớp trên là mực dầu với lớp keo bên dưới rất là tốt, thường dùng trong in chuyển các loại vải để tăng tính đàn hồi và độ dày sản phẩm. Các loại vải như T/C,CVC…
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách