• Vải phản quang - RT:08
Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08 Vải phản quang - RT:08
Vải phản quang
Mô Hình - RT:08
Chất liệu phản quang của vải phản quang không đàn hồi là một mặt, có tính đàn hồi
thường dùng trong ngành may mặc hàng thể thao.
Chiều rộng có thể từ 1-120cm.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng truy cập trang web www.hauming.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 08 2229 0088

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách