• In chuyển nhiệt - HTL:RF
In chuyển nhiệt - HTL:RF In chuyển nhiệt - HTL:RF In chuyển nhiệt - HTL:RF
In chuyển nhiệt
Mô Hình - HTL:RF
Hiệu ứng phản quang của tem in chuyển dựa vào ánh sáng chiếu vào, được sử dụng trong ngành may mặc làm tăng thêm tính an toàn cho các hoạt động ban đêm. Độ sáng phản quang trong bằng khoảng 100-150 ngọn nến. Thông qua những kỹ thuật in ấn khác nhau có thể xuất hiện hiệu ứng màu phản quang khác nhau. Độ sáng tem phản quang bạc bằng khoảng 300-400 ngọn nến, Dù chỉ có thể in màu bạc nhưng độ phản quang rất cao.

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách