• In vải chuyển nhiệt - HTL:SP
In vải chuyển nhiệt
Mô Hình - HTL:SP
Mực dầu in chuyển thường dùng trong ngành may mặc, đang dần thay thế cách in tem truyền thống và tem in keo. Không chỉ làm bền mà còn nâng cao giá trị sản phẩm. Hàng in chuyển sau khi giặt 30 lần ở nhiệt độ 60 vẫn giữ được độ bền. Đồng thời có thể dùng cho các máy dập tự động từng miếng, nguyên miếng theo yêu cầu khách hàng gia tăng hiệu quả sản xuất.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách