• Tem nhựa - HTM:TF
Tem nhựa
Mô Hình - HTM:TF
Dán lên trên máy in chuyển màng bảo vệ giúp tăng tính đàn hồi và ngăn ngừa cháy. Để mặt tiếp xúc của tem in chuyển không quá cứng, dơ thì trực tiếp dùng vải để lau. Tránh dư keo hoặc mực dấy lên máy in chuyển. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng truy cập trang web www.hauming.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 08 2229 0088
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách