• Tem phản quang - SU0002B
Tem phản quang
Mô Hình - SU0002B
Tem phản quang trong có hạt phản quang trong suốt cho nên qua kỹ thuật in khác nhau sẽ xuất hiện hiệu ứng phản quang không cùng màu, độ sáng từ 100-150
Đặc điểm sản phẩm:
1. SU0002B độ sáng hơn SU0001B
2. Chống thấm nước, chịu nhiệt độ 60 và 30 lần giặt.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách