• Mực Nước - YW:0512
Mực Nước
Mô Hình - YW:0512
Dẻo trắng là lớp nền màu cơ bản trong việc in chuyển nhiệt xé nóng, làm tăng độ dày, ngăn ngừa màu sắc quá mỏng. Lớp nền liệu là PU có thể chống nhiệt độ và áp suất cao. Hau Ming đã hoàn thiện lưu trình cung ứng hàng. Từ lúc nhận đơn, báo giá, đánh mẫu, sản xuất, xuất hàng, dịch vụ sau mua hàng... Khách hàng có thể kiểm tra tiến độ đơn hàng bất kỳ lúc nào trên trang mạng.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách